עבודות-תלמידים-תמונות

עבודות תלמידים - תמונות

 • שימחה - קרמיקה, זכוכית, מראות, אבן טבעית
 • אלה.ק. - קרמיקה, זכוכית, שברים
 • רונית - קרמיקה
 • מייקל - קרמיקה
 • רעות - קרמיקה, זכוכית, אלמנטים טבעיים
 • אהובה - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • ציפי - קרמיקה, זכוכית, מראות, אבן טבעית
 • אתי - קרמיקה, זכוכית
 • נעמה - קרמיקה, זכוכית
 • עינת.א. - קרמיקה
 • יעל - זכוכית, מראות
 • מנואלה - קרמיקה, זכוכית, אלמנטים שונים
 • רחל - קרמיקה, זכוכית
 • עינת - זכוכית, מראות, שברי כלים
 • אילנה - קרמיקה
 • גילת - זכוכית
 • עינת - זכוכית, מראות, שברי צלחת
 • שרה.א - קרמיקה, זכוכית, שלל אלמנטים שונים
 • יפה - זכוכית, אלמנטים שונים
 • מנואלה - קרמיקה
 • רונית - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • שרה.ד - קרמיקה
 • אילנה - קרמיקה
 • גילת - קרמיקה
 • דלית - זכוכית, מראות
 • עינת - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • אלה.ק - קרמיקה, דקלים
 • יעל - זכוכית, מראות
 • מאיה - זכוכית
 • מייקל - קרמיקה, אבן טבעית
 • אילנה - קרמיקה, זכוכית
 • דלית - זכוכית, מראות
 • דלית - קרמיקה, אבן טבעית
 • פסיה - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • יעל - זכוכית, מראות, שברי כלים, קרמיקה
 • הודיה - זכוכית
 • מייקל - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • נעמי - זכוכית, מראות, קרמיקה
 • קרן - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • יעל - זכוכית, מראות
 • רונית - קרמיקה, זכוכית, אלמנטים שונים
 • לודה - קרמיקה
 • יעל - זכוכית, מראות
 • צילה - קרמיקה
 • עינת - שברי כלים, חרוזים, זכוכית
 • פסיה - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • יעל - קרמיקה, זכוכית, מראות
 • חני - זכוכית
 • סינתיה - קרמיקה, זכוכית
 • יפה - קרמיקה, אבן טבעית