עבודות-תלמידים-שולחנות

עבודות תלמידים - שולחנות

 • רונית - שולחן שחמט, זכוכית ומראות
 • מיקה - שולחן גינה, קרמיקה, אריחים ארמנים
 • גילת - שולחן קפה, זכוכית
 • נעמי.ר - שולחן גינה, קרמיקה
 • יעל - שולחן קפה, זכוכית
 • אריאלה - שולחן גינה, קרמיקה ואלמנטים
 • דפנה - שולחן שחמט, קרמיקה
 • נעמי.א - שולחן קפה, קרמיקה
 • רחל.כ - שולחן גינה, קרמיקה
 • מלכה - שולחן שחמט, קרמיקה
 • טל - שולחן קפה, קרמיקה, זכוכית
 • רינת - שולחן קפה, קרמיקה
 • יעל,ש - שולחן קפה, קרמיקה
 • שרה.א - שולחן שינה, קרמיקה, זכוכית
 • טלי - שולחן גינה - קרמיקה
 • יעל - שולחן קפה, קרמיקה
 • דבי - שולחן גינה, קרמיקה
 • יפה - שולחן קפה, זכוכית
 • מייקל - שולחן גינה, קרמיקה
 • יעל - שולחן קפה, קרמיקה
 • חיה - שולחן שחמט, קרמיקה
 • רבקה - שולחן קפה, קרמיקה
 • אילנה - שולחן שחמט, קרמיקה
 • מנואלה - שולחן קפה, זכוכית ומראות
 • סינתיה - שולחן גינה, קרמיקה
 • אילנה - שולחן קפה, זכוכית
 • מלכה - שולחן גינה, זכוכית
 • יפה - שולחן גינה, קרמיקה