עבודות-תלמידים-פלייסמנט

עבודות תלמידים - פלייסמנט

 • נעמי.א. - זכוכית, מראות
 • איילת - קרמיקה
 • נעמי.ר - שברי כלים, זכוכית
 • מיכל - קרמיקה
 • אלה - קרמיקה
 • אהובה - זכוכית
 • גילת - אימייל, זכוכית
 • לאה - זכוכית
 • נעמי.ר - שברי כלים, זכוכית
 • קרן - זכוכית
 • מנואלה - קרמיקה
 • מוריאל - זכוכית
 • מנואלה - קרמיקה
 • אהובה - זכוכית
 • קרן - זכוכית
 • מנואלה - קרמיקה
 • ציפי - זכוכית
 • אילנה - זכוכית ומראות
 • טלי - קרמיקה
 • מנולאה - קרמיקה
 • אורנה - זכוכית
 • אלה - זכוכית
 • אירית - זכוכית
 • רוחי - קרמיקה